Σπαστήρες Κώνου

Όλα τα μοντέλα των σπαστήρων κώνου της Sandvik αναπτύσσονται με τη χρήση 3D CAD και Ανάλυσης Πεπερασμένων Στοιχείων. Με αυτό τον τρόπο σε όλα τα μοντέλα εφαρμόζονται δοκιμές τάσης-παραμόρφωσης, θερμικής καταπόνησης, δονήσεων για ένα μεγάλο εύρος φορτίων.

 

 

 

Σπαστήρες Κώνου

 

Μοντέλα Δυναμικότητα
(mtph)
Μεγ. Μέγεθος Τροφοδοσίας
(mm)
Εύρος CSS
(mt)
Μεγ. Επιτρεπόμενη Ισχύς
(kW)
Συνολικό Βάρος
(mt)
CH420 25-130 29-135 4-35 90 5,3
CH430 35-220 35-185 5-41 132 9,2
CH440 65-415 38-215 8-44 220 14,3
CH450 95-470 up to 215 6-44 330 18,4
CH660 145-660 50-275 13-51 315 24,2
CH870 280-1510 80-300 10-70 520 50,0
CH890 268-2595 370 16-70 750 77,0
CH895 178-1170 120 10-51 750 81,0
CS420 70-170 200-240 19-38 90 6,8
CS430 90-345 235-360 19-51 132 12,0
CS440 195-600 300-450 25-54 220 19,3
CS660 320-1050 500-560 38-83 315 35,7