Σιαγονοφόροι Σπαστήρες

Η σειρά Q της Sandvik αποτελεί την πρόταση της Sandvik σε εφαρμογές λατομείων (γρανίτης, ασβεστόλιθος) καθώς και εφαρμογές ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η σειρά U συνδυάζει την υψηλή παραγωγή με την ευελεξία καθώς τα μηχανήματα της σειράς μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους εξασφαλίζοντας ένα μεγάλος εύρος προϊόντων.

 

 

Σειρά Q

 

Μοντέλα Συνολικό Βάρος
(tn)
Βελτ. Μέγεθος Τροφοδοσίας
(mm)
Προϊόντα
QJ241 35,4 520 1+NF
QJ331 46,8 560 1+NF
QJ341 48,4 650 1+NF

 

Σειρά U

 

Μοντέλα Συνολικό Βάρος
(tn)
Βελτ. Μέγεθος Τροφοδοσίας
(mm)
Προϊόντα
QJ241 35,4 520 1+NF
QJ331 46,8 560 1+NF
QJ341 48,4 650 1+NF