Μεταφορικές Ταινίες

Για κάθε ανάγκη μεταφοράς, για αδρανή υλικά λατομείου ή ορυχείου, για μετάλλευμα ή ορυκτό, για θερμοκρασίες κανονικές ή ακραίες, υψηλές ή πολύ χαμηλές, για υλικά στεγνά ή κολλώδη και υγρά, για κάθε μήκος μεταφοράς, υπάρχει κάποιος τύπος ιμάντα απλός ή Chevron (τακούνι) που σίγουρα θα ταιριάζει, μέσα από τη μεγάλη γκάμα ιμάντων που διαθέτουμε. Μπορούμε να παραδώσουμε την ταινία έτοιμη, κολλημένη στο χώρο μας με θερμή συγκόλληση, με συγκολλητικά υλικά και διαδικασία υψηλών προδιαγραφών και με χρήση της ειδικής πρέσας που διαθέτουμε, ή να πραγματοποιήσουμε επιτόπια συγκόλληση ή επισκευή κάθε τύπου ταινίας, απλού ή chevron, στο χώρο του πελάτη, με φορητό σύστημα θερμής κόλλησης ή με ψυχρή κόλληση, και πάντα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά υλικών και εργασίας.

TRANSBELT: Μεταφορικές ταινίες γενικής χρήσης για την μεταφορά υλικών σε τυπικές συνθήκες.

STEELBELT: Ταινίες για την μεταφορά υλικών σε μεγάλες αποστάσεις και με δυσκολίες στην πρόσβαση, καθώς χαρακτηρίζονται από μικρές διαμήκεις παραμορφώσεις υπό φορτίο και καλή προσαρμογή στο πλαίσιο της ταινίας.

SHOCKBELT: Κατασκευάζονται όπως οι ταινίες με λινά και οι ταινίες με συρματόσχοινα με ένα ή περισσότερα ενισχυτικά πλέγματα. Το ενισχυτικό υλικό μπορεί να είναι πολυαμίδιο, πολυστέρας, συρατόσχοινο ή αραμίντ.

FIREBELT V: Η Firebelt V είναι μία ειδική σειρά ταινών για την μεταφορά έφλεκτων υλικών σε υπόγειες εφαρμογές.

FIREBELT K: Η Firebelt K είναι μία ειδική σειρά αντιστατικών ταινιών με μικρή αναφλεξιμότητα. Χρησιμοποιούνται για την μεταφορά υλικών σε εφαρμογές με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

THERMBELT: Προορίζονται για γενική χρήση και τη μεταφορά θερμών (πάνω από 60°C ) υλικών.

FROSTBELT: Χρησιμοποιούνται για την μεταφορά παγωμένω υλικών ή για λειτουργία σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

ECOTUBELT: Οι Ecotubelt είναι ταινίες τύπου σωλήνα, σχεδιασμένες για την διαχείρηση υλικών που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση στο περιβάλλον και στο χώρο εργασίας.

OILBELT: Οι ταινίες Oilbelt είναι σχεδιασμένες υλικά με λάδι, μη πολικούς διαλύτες και καύσιμα.

CHEMICALBELT: Οι ταινίες Chemicalbelt είναι σχεδιασμένες για την μεταφορά υλικών που περιέχουν μη οργανικά οξέα και βάσεις.

CROSSBELT: Για την μεταφορά υλικών σε μεγάλα ύψη, και την κατακόρυφη ή οριζόντια μεταφορά.

ELEVATORBELT: Οι ταινίες Elevatorbelt χρησιμοποιούνται για την κατακότυφη μεταφορά υλικών.

SLIDEBELT: Οι ταινίες Slidebelt έχουν ελάστική επένδυση μόνο στη μία επιφάνεια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά για την Επιλογή του Ιμάντα
- Τύπος ενισχύσεων : P (polyamide), EP (polyester), ST (steel)
- Αντοχή εσωτερικών ενισχύσεων : EP400, EP500, EP630 …
- Πλήθος ενισχύσεων (“λινά”)
- Πάχος επικαλύψεων
- Ποιότητα υλικού επικαλύψεων : Y, W, X
- Πλάτος ιμάντα, εναλλακτικά

Δώστε μας τα παρακάτω στοιχεία και έμπειροι τεχνικοί της εταιρείας μας, θα επιλέξουν για εσάς τον κατάλληλο τύπο ιμάντα :
- Τύπος και μέγεθος υλικού μεταφοράς
- Θερμοκρασία μεταφερόμενου υλικού
- Μήκος ταινίας και υψομετρική διαφορά μεταφοράς
- Πλάτος ιμάντα