Σπαστήρες Κατακόρυφου Άξονα (VSI)- MAGOTTEAUX

Το Mag’ Impact® II είναι κρουστικός διαχωριστής σχεδιασμένος από την Magotteaux. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποδοτικότητα, παράγοντας υλικά υψηλής ποιότητας, εύκολη τοποθέτηση και προσαρμογή σε υπάρχουσες ή κινητές εγκαταστάσεις και ρύθμιση ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής.

Μπορεί να αντικαταστήσει :
- έναν ή περισσότερους κρουστικούς διαχωριστές οριζόντιου άξονα
- πολλαπλά επίπεδα κωνικών σπαστήρων
- συνδυασμούς κωνικού σπαστήρα και διορθωτή σχήματος
- σπαστήρες σφυριών ή ράβδων, κλπ

Αρχή Λειτουργίας

Το προς κρούση υλικό τροφοδοτείται στον κρουστικό διαχωριστή μέσω της χοάνης τροφοδοσίας. Πέφτει σε έναν ανθεκτικό διανομέα, εγκατεστημένο στο κέντρο περιστρεφόμενης πλάκας. Κάθε στροφείο επιταχύνει μέρος των σωματιδίων του τροφοδοτούμενου υλικού και τα οδηγεί σε αμόνια εγκατεστημένα μέσα στον περιφερειακό δακτύλιο. Τα στροφεία είναι τμήματα υψηλής αντοχής που παρέχουν στα αδρανή υλικά την απαραίτητη κινητική ενέργεια ώστε να σπάσουν καθώς προσκρούουν στα αμόνια. Διατίθενται αμόνια διαφορετικών σχημάτων και κραμάτων μετάλλων (XWIN®) κατάλληλα για κάθε τύπο υλικού και κάθε λειτουργία. Η γεωμετρία τους είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να δημιουργεί τη βέλτιστη κρούση. Ο λόγος κρούσης εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα της περιστρεφόμενης πλάκας.

Κύρια Πλεονεκτήματα

- Εξασφαλισμένη κυβοποίηση
- Ελαχιστοποίηση χρόνου παύσης λειτουργίας και συντήρησης
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Λογικό κόστος εγκατάστασης και φθοράς, ακόμα και στη θραύση τραχειών υλικών
- Διαθεσιμότητα ποικίλων συνδυασμών, κατάλληλων για τις εκάστοτε λειτουργικές απαιτήσεις: Διάμετρος πλάκας, σχεδιασμός στροφείων και αμονιών, μετρήσεις ισχύος, ρυθμός θραύσης κλπ

 

Μοντέλα Δυναμικότητα
(mtph)
Μεγ. Μέγεθος Τροφοδοσίας
(mm)
Συνολικό Βάρος
(mt)
Μέγ. Περιστροφή
(rpm)
2100 80-150 80 11,0 1480
2400 100-350 130 15,0 1385
2700 200-500 180 18,0 1050