Κόσκινα

Τα κόσκινα της Sandvik για το διαχωρισμό και τη διαβάθμιση αδρανών υλικών έρχονται σε διαφορετικά μεγέθη και τύπους. Η οικογένεια των κοσκίνων περιλαμβάνει δονητικά κόσκινα, υπό κλίση ή οριζόντια και κόσκινα με κυλίνδρους.

 

 

Κόσκινα

 

Μοντέλα Εσωτερικές Διαστάσεις
(w x l mm)
Συνολικό Βάρος
(mt)
Τύπος
SG Screens 1220-2420 x 3000-4800 3,5-10,5 Grizzly Screens
SGH Screens 1220 x 3600-4000 4,3-9,4 Grizzly Screens
SC Screens 1200-3000 x 3600-8400 4,3-19,7 Circular Motion Screens
XS Screens 1200-2400 x 3000-6000 3,5-16,0 Circular Motion Screens
CS Screens 900-2400 x 3000-7200 1,7,16,1 Circular Motion Screens
MSO Screens 1020-2420 x 3000-7000 1,6-10,2 Circular Motion Screens
LF Screens 1020-3020 x 3000-7000 19,9-15,4 Linear Motion Screens
SS Screens 1020-1818 x 1330-2645 1,0-3,8 Free-fall Screens
SF Screens 1400-1800 x 3540-4290 3,2-6,5 Free-fall Screens
SR Screens 1200-2400 x 2000-7000 3,2-28,5 Roller Screens

Τροφοδότες

Η Sandvik προσφέρει μία μεγάλη σειρά από τροφοδότες για σπαστήρες. Σε όλες τις εφαρμογές οι τροφοδότες της Sandvik είναι η σίγουρη λύση για την γρήγορη, ελεγχόμενη και οικονομική τροφοδοσία των υλικών.

 

 

Τροφοδότες

 

Μοντέλα Εσωτερικό Πλάτος
(mm)
Εσωτερικό Μήκος
(mm)
Μεγ. Μέγεθος Τροφοδοσίας
(mm)
Δυναμικότητα
(mtph)
Τύπος
SV-H Feeders 1075-1770 4857-5225 700-1000 360-1200 Grizzly Feeders
SV Feeders 1020-1820 3000-6000 - 550-1400 Grizzly Feeders
SW Feeders 680-1200 3375-4600 400-700 150-450 Grizzly Feeders

 

Μοντέλα Πλάτος
(mm)
Συνολικό Μήκος
(mm)
Μεγ. Μέγεθος Τροφοδοσίας
(mm)
Βάρος
(mt)
Δυναμικότητα
(mtph)
Τύπος
ST Feeders 750-1600 5500-6600 600-1200 2210-6680 100-800 Feeder Screens
SP Feeders 650-1200 650-1200 220-415 480-1700 180-580 Pan Feeders

 

Μοντέλα Ύψος
(mm)
Βάρος
(mt)
Μέγ. Μέγεθος Τροφοδοσίας
(mm)
Δυναμικότητα
(mtph)
Τύπος
SH Feeders 860-1450 3,45-21,0 700-2400 0-1700 Reciprocating Plate Feeders