Κόσκινα

Η σειρά Q της Sandvik είναι κατάλληλη για λατομεία, ορυχεία, κατασκευαστικά έργα και εφαρμογές ανακύκλωσης. Τα κόσκινα της σειράς Q μπορούν να διαχωρίσουν άμμο, χαλίκι, πρωτογενή και δευτερογενή αδρανή υλικά, κάρβουνο και ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό το οποίο μπορεί να διαβαθμοστεί και να διαχωριστεί.

 

 

Σειρά Q

 

Μοντέλα Συνολικό Βάρος
(tn)
Βέλτ. Μέγεθος Τροφοδοσίας
με/χωρίς σχάρα (mm)
No. of Products
QA140 24,3 200/150 4
QA331 27,1 200/150 4
QA340 27,0 200/150 4
QA440 30,0 200/150 4
QA451 34,0 200/150 5