Σπαστήρες Κρούσης

Σχεδιασμένα με γνώμωνα τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας οι σπαστήρες κρούσης της Sandvik χρησιμοποιούνται σε λατομεία με υλικά όπως ο γρανίτης και ο ασβεστόλιθος, εργοτάξια στην παραγωγή ασφάλτου και σκυροδέματος,  και φυσικά σε εφαρμογές ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

 

 

Σειρά Q

 

Μοντέλα Συνολικό Βάρος
(tn)
Βελτ. Μέγεθος Τροφοδοσίας
(mm)
Προϊόντα
QI240 39,4 600 1+NF
QI441 53,0 700 1+NF