Κινητά Μηχανήματα Θραύσης & Διαλογής

Κινητά Μηχανήματα Θραύσης & Διαλογής

Ένα μεγάλο εύρος από κινητά μηχανήματα θραύσης και διαλογής, κατάλληλα για εφαρμογές ανακύκλωσης, εργολαβίες και λατομεία.

Σταθερά Μηχανήματα Θραύσης & Διαλογής

Σταθερά Μηχανήματα Θραύσης & Διαλογής

Μηχανήματα θραύσης και διαλογής σχεδιαμένα για να εξασφαλίζουν τη μέγιστη παραγωγικότητα και τα οποία προσφέρουν προηγμένες λύσεις σε κάθε πρόκληση.

Εξαρτήματα

Εξαρτήματα

Με δυνατότητα τοποθέτησης σε κάθε είδους εκσκαφέα, αποτελούν τα πιο αποδοτικά εργαλεία για την θραύση και τον διαχωρισμό των αδρανών υλικών στο εργοτάξιο.

Αναλώσιμα & Ανταλλακτικά

Αναλώσιμα & Ανταλλακτικά

Πλέγματα, μεταφορικές ταινίες, συνδετήρες, αναλώσιμα και γενικά ό,τι χρειάζεστε για την αποδοτική και παραγωγική λειτουργία του εξοπλισμού σας.

Η ΛΑΤΟΜΗΧΑΝΕΞ ιδρύθηκε το έτος 1990, με αποκλειστικό σκοπό τον εφοδιασμό λατομείων, ορυχείων, μονάδων σκυροδέματος και λοιπών βιομηχανιών με μηχανήματα και αναλώσιμα υλικά, για τη λειτουργία των μηχανημάτων θραύσης, διαλογής και μεταφοράς.

Εκπροσωπούμε κορυφαίους κατασκευαστές εξαρτημάτων και εξοπλισμού με προϊόντα ποιοτικά και αξιόπιστα, με διαρκές απόθεμα και άμεση απόκριση στις ανάγκες των πελατών μας.

Με εμπειρία πολλών ετών και με διαρκή τεχνική ενημέρωση από τους οίκους που εκπροσωπούμε – με τους οποίους συνδεόμαστε με μακροχρόνιες και στον βασικό κορμό των προϊόντων αποκλειστικές συνεργασίες – είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη, για να παρέχουμε προτάσεις και λύσεις σε τεχνικά προβλήματα.

Μέσα στους στόχους της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της γκάμας των προϊόντων με βασικό κριτήριο πάντα την ποιότητα, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της οργανωτικής δομής της, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η αμεσότητα στην επικοινωνία και η απόκριση στο πρόβλημα είναι βασικό πλεονέκτημα της εταιρίας μας.

 

Αντιπροσωπεύουμε