Πλέγματα & Εξαρτήματα

Κλασσικά Πλέγματα

 

GRILGIRCO: Πλέγματα τετραγωνικής διατομής, από σύρμα χαλύβδινο υψηλής αντοχής με πλέξη που επιτυγχάνει ακριβή κοκκομετρία.

 

 

PLANDUR: Πλέγματα τετραγωνικής διατομής, από σύρμα ειδικού χάλυβα (MARTIN) με πλέξη “κατσαρή” και ασφαλισμένη. Κατάλληλα για προδιαλογείς, για μεγάλα και κρουστικά φορτία από χοντρά υλικά.

 

 

PLANGIRCO FLAT TOP: Το PLANGIRCO FLAT TOP έχει  25 με 35% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα τυπικά πλέγματα.

 

 

RECTANGULAR MESH: Βελτιώνουν τη ροή του υλικού στιε περιπτώσεις που η ενεργή επιφάνεια δεν επαρκεί ή για να μειώσουν τον κίνδυνο έμφραξης. Διατίθενται σε διάφορους τύπους και μεγέθη.

 

 

WELDED MESH: Τα συγκεκριμένα κόσκινα έχουν την δυνατότητα να κατασκευαστούν με τετράγωνο ή ορθογώνιο καρέ και με ειδικό αντιτριβικό χάλυβα για διαστάσεις 50mm και άνω.

 

 

Αντι-κολλητικά Κόσκινα

 

ONDAP GOMME
T: Ο συγκεκριμένος τύπος, αν και έχει αντιγραφεί από πολλούς (χωρίς αποτέλεσμα) εξαλείφει το φράξιμο και το χτίσιμο του καρέ του πλέγματος.

 

 

MIXTE GOMME: Η τοποθέτηση εναλλάξ ευθύγραμμων και τεθλασμένων συρμάτων διασφαλίζει την αντικολλητική λειτουργία ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα υψηλά επίεπδα στιβαρότητας και αντοχής σε φθορά.

 

 

ZIGZAG GOMME: Ο συγγεκριμένος τύπος είναι ιδανικός στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται πολύ έντονα φαινόμενα έμφραξης.

 

 

Ειδικά Πλέγματα

 

Πλέγματα πολυουρεθάνης και ελαστικού: Χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα τριβής και είναι ιδιαίτερα σημαντική η διάρκεια ζωής τους. Το εργοστάσιο της Giron  είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και χρησιμοποεί ποιοτικό πολυμερή για την κατασκευή των προϊόντων της.

 

 

Polymixte Cloths: Η μεγάλη ανοικτή επιφάνεια του συγκεκριμένου συστήματος αυξάνει την απόδοση (σε σχέση με τα μεταλλικά πλέγματα) ενώ διατηρεί τα επίπεδα της αντοχής σε φθορά κοντά σε εκείνα των πλεγμάτων πολυουρεθάνης.

 

 

Wedge wire screens: κατασκευασμένα σε V προφίλ, χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αφυδάτωσης και ξήρανσης.

 

 

Εξαρτήματα

 

Ελαστικά Παρεμβύσματα: Εξαρτήματα από NBR σκληρότητας περίπου 60 Shore που παρεμβάλλονται μεταξύ πλέγματος και σχάρας κοσκίνου. Επιτυγχάνουν καλύτερο τέντωμα του πλέγματος ενώ παράλληλα αυξάνουν την διάρκεια ζωής τους.

 

 

Μπεκ πλυσίματος: Κατασκευάζονται από πολυουρεθάνη και παρέχουν ομοιόμορφο πλύσιμο των υλικών στην επιφάνεια του κοσκίνου.