Α’ ΘΡΑΥΣΗ

Οι σπαστήρες τύπου ρότορ (ΣΠΡ) είναι στιβαρής κατασκευής, κατάλληλοι για πρωτογενή θραύση για κοινά ασβεστολιθικά πετρώματα, χαμηλής μέχρι μέτριας σκληρότητας. Η λειτουργία τους βασίζεται στη θραύση του πετρώματος με πολλαπλές κρούσεις μεταξύ των κινητών μερών τους (ρότορας), και των σταθερών μερών του σώματος και των σιαγόνων. Το παραγόμενο προϊόν είναι κυβοειδές σε μεγάλο ποσοστό, απαλλαγμένο από ρωγμές και φυσικές αδυναμίες. Κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις, αναλόγως της επιθυμητής παραγωγικής ικανότητας.

 

Τύπος Διάμετρος Ρότορα
(mm)
Μήκος Ρότορα
(mm)
Παραγωγή
(cu.m/h)
Τροφοδοσία (max)
(mm)
Ισχύς
(kW)
Βάρος
(kg)
MAL-A 115 960 1120 50-100 700 110 12000
MAL-A 125 1050 1220 80-120 800 132 13500
MAL-A 135 1050 1320 110-150 800 162 15500
MAL-A 145 1120 1420 150-180 900 162 18500
MAL-A 155 1120 1520 180-220 900 200 23000
MAL-A 165 1200 1520 220-270 1000 200 29000
MAL-A 185 1250 1800 270-330 1000 250 36000
MAL-A 200 1250 1950 330+ 1200 250 42000